Dodany: 2011-12-28 13:02:44

 

Podatek od czynności cywilnoprawnychW polskim prawodawstwie istnieje cały szereg rodzajów obciążeń podatkowych nakładanych na obywateli. Jedne z nich są cykliczne, inne jednorazowe. Jedne musimy sami odprowadzać do Urzędu Skarbowego poprzez rozliczenie pit 2011 lub podobną deklarację, drugie nie wymagają od nas takich czynności.

 

Zobowiązaniem należącym do grona jednorazowych, czyli takich, które pod rozliczenie pit 2011 nie podlegają, należy podatek od czynności cywilnoprawnych. Jest on płacony w momencie zaistnienia lub wykonania takich działań, które wywołują jako swą konotację skutek prawny lub cywilny.

 

Przykładem takich operacji mogą być: umowy kupna, sprzedaży, zamiany, najmu, darowizny, pożyczki, dział majątku lub spadku, ustanowienie hipoteki, wydanie aktu założycielskiego spółki. W wymienionych przypadkach ciężar opłaty spoczywa, w zależności od sytuacji, na jednaj stronie umowy, lub też obydwu w stopniu równym. Podatek od czynności cywilnoprawnych nie podlega pod rozliczenie pit 2011, a uiszczany jest z reguły bezpośrednio u notariusza, którego upoważnia do tego ustawa o notariacie..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Podatek od czynności cywilnoprawnych
Nick: